Добавяне на продукти в онлайн магазин

Продуктите имат структура която трябва да се попълнят правилно, за да функционира оптимално магазина.

Също така продуктите имат опции, атрибути, описание, заглавие, мета данни (за оптимизация), снимки и др.

„Уеб услуги онлайн“ може да изпълним този процес вместо вас. Ако желаете да се възползвате, свържете се с нас за да Ви направим оферта!